A konzervatizmus elméletéhez

Válogatás Nyíri Kristóf tanulmányaiból
 

"Konzervatívnak lenni az internet korában", Információs Társadalom 2006/4, 9–17. o. / "Konservativ sein im
       Zeitalter des Internets", a W. Hogrebe által szerkesztett Philosophia Hungarica: Profile zeitgenössischer
       Forschung in Ungarn
c. kötetben, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001, 113–123. o.

"Hagyomány és képi gondolkodás", a Zemplényi F. és mások által szerkesztett Látókörök metszése c. kötetben,
       Budapest: Gondolat, 2003, 333–349. o.

"Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság korában", Magyar Tudomány 1998/11, 1286–1297. o.

"Számítógéphálózat és vallásos individualizmus", Világosság 1997/4, 3–10. o.

"A hagyomány filozófiájához", Világosság 1988/8–9, 551–555. o.

Európa szélén, Budapest: Kossuth, 1986.
       Elõszó és tartalomjegyzék
       "Az osztrák emberkép: Konzervatív elmélet Hofbauertól Hayekig"
      "Konzervatív antropológia: Az ifjabb Wittgenstein" (a fejezet elsõ 3 alfejezete)

"Hagyomány és gyakorlati tudás", Medvetánc 1985/4–1986/1, 77–90. o.

"Öt nemzedék", Magyar Nemzet, 1982. jan. 10.

"Szakszerû helyreigazitás vagy egyoldalú kritika?", Magyar Nemzet, 1982. febr. 9.

"Wittgenstein 1929–1931: A visszatérés", Magyar Filozófiai Szemle 1981/2, 199–234. o.

"Szabadpiac és tekintélyelvû társadalom. Angolszász liberális-konzervatív elméletek", Világosság 1981/8–9, 534–540. o.

"A liberális antropológia alkonya. Sigmund Freud és Ferenczi Sándor", Világosság 1978/10, 628–633. o.

"Wittgenstein késõi munkássága a konzervativizmus tükrében", Valóság 1978/12, 23–33. o.

"Musil és Wittgenstein", Magyar Filozófiai Szemle 1976/4, újranyomtatva a Monarchia szellemi élete c. kötetben.

"Wittgenstein új tradicionalizmusa", Világosság 1975/10, 627–629. o.

Frissítve: 2009. okt. 5.