Meadows-jelentés – A Meadows-féle világmodell az 1970-es évek elején készült a Római Klub megbízásából. Létrehívói öt paramétert vizsgáltak: a világ népességét, a nyersanyagkészleteket, az egy főre jutó élelmiszerkész­leteket, az egy főre jutó ipari termelést, valamint a környezet szennyezett­ségi fokát. Az egyes paraméterek és azok változói (pl. a lehetséges munka­helyek száma, a meg nem újuló nyersanyagok mennyisége stb.) segítségével kidolgozott modellváltozatokból született meg az ún. Meadows-jelentés »A növekedés határai« címmel. A korszakos jelentőségű végkövetkeztetés már a címből kiolvasható: a népesség növekedésében és a gazdasági fejlődésben az 1970-es évek elején kimutatható tendenciák nem tarthatóak fenn töretlenül hosszú ideig. A válság a Földön csak úgy kerülhető el, ha az emberiség lé­lekszámát, termelő és fogyasztó tevékenységét mielőbb korlátozza; ellenkező esetben a jelenlegi növekedés folytatása előbb-utóbb hanyatláshoz vezet. A Meadows-jelentés rámutatott, hogy a környezeti problémák megoldása a fenntartható fejlődés követelményeinek megfelelő új megközelítési módokat és hatékony társadalmi cselekvést igényel, ezzel felgyorsította az ENSZ környezetvédelmi programjának elfogadását is.
Összeállította:
Illés Zoltán
Utolsó frissítés:
2005. március 7.
© 2005 MTA
     
  Kapcsok a világháló felé