Nyíri Kristóf:
 
 

A konzervatív idõnézet
 

A tanulmány      A rövidített tanulmány     A tanulmány gondolatmenetének summázata



 
 
 

"Mit õriz a konzervatív? Az életet – a maga életét. Ám az élet véges, az idõ múlik. Amit a konzervatív a maga életén túl õrizhet és õriz, az a következõ nemzedékek életének lehetõsége. Heidegger óta közhely, hogy a létprobléma idõprobléma. A konzervatív létfelfogás elemzése egyszersmind idõfilozófiai kihívás. Amiképp a magunk élete az idõ folyamában múlik el, a nemzedékek egymásrakövetkezése az idõ folyamában történik. Midõn a konzervatív az életet õrzi, egyszersmind az idõ hatalmával küzd. A konzervatív világnézet csak a konzervatív idõnézettel együtt érthetõ meg."

"Heidegger terminológiájában – nohabár Heideggerrel szemben – a posztmodern konzervatizmus perspektívájából úgy fogalmazhatunk, hogy a hiteles ember nem más, mint az ismeretlen jövõ nyomásával szemben a jövõ nemzedékek életéért cselekedõ ember. A hiteles ember nem más, mint a konzervatív ember."