Lendvai L. Ferenc - Nyíri Kristóf, A filozófia rövid története: A Védáktól Wittgensteinig (1974).
4. kiad., új utószóval. Budapest: Áron Kiadó - Kossuth Könyvkiadó, 1995.
  

A kötet digitalizált közzétételét az Áron Kiadó nagyvonalú támogatása tette lehetõvé
        Elõszó és bevezetés
    I.  Ókor
   II.  Középkor
  III.  Reneszánsz
  IV.  Metafizikai rendszerek
   V.  A felvilágosodás
  VI.  A német klasszikus filozófia
         1. Kant
         2. Fichte
         3. Schelling
         4. Hegel
         5. Az ifjúhegeliánusok
 VII. A polgári filozófia válsága
VIII. A polgári filozófia felbomlása
         Utószó
         Idõrendi tábla
 

A NYITOTT EGYETEMRÕL     REGISZTRÁCIÓ